Pl: informatikus Budapest | bolti eladó Veszprém megye

Jogtanácsos

BKM Nonprofit Zrt.

jogi képviselet ellátása, a társaság napi működésének jogi támogatása jogi tanácsadás, jogi állásfoglalások és vélemények kialakítása eljárás hatóságok, bíróságok előtt, beadványok szerkesztése közreműködés a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, testületi előterjesztések és...

Jogtanácsos

Magyar Posta Zrt.

Állásfoglalást biztosítasz, véleményezed, elemzed a Magyar Postát érintő jogi vonatkozású ügyeket. Jogi képviselet látsz el, intézed a Magyar Posta követeléseinek érvényesítését és összefogod az ezzel kapcsolatos ügyintézést. Javaslatot tesszel a behajthatatlan követelések veszte...

Jogtanácsos

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

Az iroda hatáskörébe tartozó szerződések, rendelet-tervezetek, előterjesztések, határozati javaslatok és egyéb jogi dokumentumok szerkesztése, véleményezése; közreműködés az önkormányzat megbízott ügyvédjével a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékig; az Önkormányzat és a Hiva...

Jogi előadó/jogtanácsos

Színház- és Filmmûvészeti Egyetem

jogi vélemény kialakítása az Egyetem működése során felmerülő kérdésekben az Egyetem döntéshozó testületei előterjesztésének jogi véleményezése, előkészítése, közreműködés az egyetemi szabályzatok megalkotásában, módosításában, közreműködik az Egyetem érdekkörében kötendő szerződ...

Jogtanácsos/Jogi előadó

Foldana Pénzügyi Zrt.

Társaság képviseletének ellátása perenkívüli és peres eljárásokban, (FMH, peres eljárás és végrehajtás) az eljárások kezdeményezése, ügyintézése, képviselet ellátása bíróság és egyéb hatóságok előtt, Társaság által vásárolt követelések behajtásának teljes körű jogi lebonyolítása,...

Jogtanácsos

Óbudai Parkolási Nonprofit Kft.

Szerződések, megállapodások, munkaügyet érintő dokumentumok, jogi okiratok előkészítése és véleményezése Menedzsment döntéseinek támogatása Közreműködés a Társaság alapdokumentumainak, belső szabályzatainak kidolgozásában és aktualizálásában, a szabályzatok jogi véleményezése Kap...

Jogtanácsos / Jogi előadó

MVM Services Zrt.

Társasági jogi feladatok ellátása/ támogatása (létesítő okirat módosítások; ügyrend módosítások; jogszabály változások átvezetése; határozat tervezetek megírása, a döntési hatáskör megállapítása) Az MVM Csoportba tartozó társaságok vonatkozásában társasági jogi átalakulások jogi...

Jogtanácsos

Medicover Egészségközpont Zrt.

A Medicover cégcsoport napi szintű működésével kapcsolatban felmerülő bármely jogi szakterületet érintő feladat ellátása. Projektek jogi támogatása, részvétel belső és külső munkacsoportok munkájában. Szerződések szövegezése, módosítása. Döntéshozatal jogi kérdésekben, jogértelme...

Jogtanácsos

Magyar Cetelem Zrt.

Szolgáltatókkal kötendő szerződések véleményezése Partnerekkel, közvetítőkkel kötendő kereskedelmi megállapodások elkészítése, módosítása Jogi elemzések és állásfoglalások kialakítása a társterületek részére Jogszabályváltozások implementálásában való részvétel Ügyféldokumentumok...

Jogtanácsos

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Jogi tanácsadás a szakterületek részére, szerződéskészítés, véleményezés; Belső szabályzatok, üzletszabályzatok elkészítése, véleményezése; Jogi vélemény, állásfoglalás adása, jogszabályváltozás (magyar és EU-s) figyelemmel kísérése; A Bank képviselete bíróságok, hatóságok előtt,...

Jogtanácsos

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.

szerződések, munkaszerződések véleményezése/készítése adatvédelmi felelősi pozíció betöltése, adatvédelmi feladatok ellátása jogi szakvélemények összeállítása belső szabályzatok létrehozása jogszabályi környezet figyelése és a szabályok alkalmazásának kezdeményezése közbeszerzése...

Medior jogtanácsos

MVM Zrt.

Az MVM Csoportba tartozó társaságok átalakulási és tranzakciós (M&A) projektjeinek jogi támogatása, így különösen az M&A tranzakciók jogi szempontú előkészítése, kivitelezése Az MVM Zrt. és leányvállalatai társasági részesedései, nagy értékű eszközei értékesítésével, felvásárlásá...

Senior jogtanácsos - Vállalati work-out terület

Raiffeisen Bank Zrt.

A Bank vállalati követelés behajtásának jogi támogatása,az ilyen ügyekkel kapcsolatos jogvitákban a bank képviselete. A Bank vállalati követelés behajtásával kapcsolatos komplex egyedi szerződések elkészítése, jogvélemények készítése. Belföldi és nemzetközi jogszabályok, megállap...

Jogtanácsos

Óbuda-Békásmegyer Városfejl. NKft.

Szerződések és kapcsolódó dokumentumok, munkajogi dokumentumok, egyéb okiratok előkészítése, véleményezése, ellenőrzése, szerződések nyilvántartásának felügyelete; Belső szabályzatok elkészítésének koordinálása és jogi támogatása; Üzleti folyamatok jogi támogatása; Dokumentumok s...

Jogtanácsos

NFP Nonprofit Kft.

beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig; közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása; szakmai anyagok, útmutatók, tervezetek véleményezése; közbeszerzési eljárás eredmények...

Jogi előadó / Jogtanácsos

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

jogi állásfoglalások elkészítése, véleményezése, a Társaság szervezeti egységei által készített távközlési, valamint a központosított informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos anyagok jogi szempontú véleményezése, társasági jogi támogatás a Társaság Igazgatósága, Felügyelőbizott...

Jogtanácsos/Jogi előadó

Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.

a Társaság működésének, döntéshozatali folyamatainak teljes körű jogi támogatása, egyéb jogi tevékenységet igénylő feladatok végrehajtása a Társaság szerződéseinek, jogi okiratainak, előkészítése, véleményezése, ellenőrzése, polgári jogi tárgyú szerződések véleményezése, előkészí...

Vállalati jogtanácsos

Telkes Consulting Kft.

A nemzetközi nagyvállalati jog minden területét illetően megbízható, szakmai partnere az ügyvezetőnek, valamint az igazgatóság és a management tagjainak Elkészíti és ellenőrzi a szerződéseket, megállapodásokat (pl.: munkaszerződések, együttműködési megállapodások, üzemeltetési sz...

Jogtanácsos

BECK AND PARTNERS Kft.

A Társaság, és az általa létrehozott leányvállalatok jogi előadói (társasági- és cégjogi, valamint igazgatási) feladatainak ellátása, közreműködés társaság szerződéseinek előkészítésében, jogi véleményezésében, a szerződésekkel kapcsolatos egyéb jogi tevékenységet igénylő feladat...

Jogtanácsos

BKK Zrt.

A társaság jogi képviseletének ellátása bíróságok, hatóságok, független testületek előtt Polgári peres és peren kívüli, továbbá hatósági eljárások önálló vitele A munkáltató kintlévőségeinek behajtása érdekében fizetési meghagyásos eljárások kezdeményezése és követése Kapcsolatta...

Jogász / jogtanácsos

Richter Gedeon Nyrt.

A Társaság által alapított, valamint a Társaság részvételével létrehozott gazdasági társaságok és működő alapítványok jogi támogatása Nem peres jogi képviselet Okiratok, szerződések véleményezése, szerkesztése Pályázatokkal összefüggő jogi feladatok ellátása Jogi vélemények, állá...

Jogtanácsos / Jogi munkatárs

NIF Zrt.

szakterületi igények alapján felmerülő szerződések előkészítése, a szakterületi egyeztetések után történő véglegesítése, tanácsadás általános kötelmi jogi kérdésekben, jogi állásfoglalások és szakvélemények készítése, kapcsolatot tart a társaság szervezeti egységeivel, adaptálja....

Jogtanácsos

Fõpolgármesteri Hivatal

ellátja a főjegyző törvényességi szempontú vizsgálatával összefüggő feladatokat a Főpolgármesteri Hivatal valamely szervezti egysége által előkészített előterjesztés vonatkozásában, gondoskodik az önkormányzati döntések jogszabályokkal való összhangjának biztosításáról, ennek érd...

Senior jogtanácsos (lakossági terület)

MKB Bank Nyrt.

A bank jogi képviselete retail szolgáltatásokkal, készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel és hitelkártyákkal kapcsolatos ügyekben, jogvitákban ügyfelekkel, harmadik személyekkel szemben, illetve hatóságok előtt Pénzforgalmi ügyek jogi támogatása Hagyatéki, haláleseti kedvezmén...

Jogtanácsos

Penny Market Kft.

Részvétel a vállalatnál felmerülő jogi problémák megoldásában Jogszabályok, bírói gyakorlat nyomon követése Az esetleges peres eljárások előkészítése, tárgyalásokon való részvétel Közreműködés az engedélyeztetési eljárásokban A tárosztályok részére szerződések kidolgozásában való...

Jogi előadó / Jogtanácsos

MÁV FKG KFT.

jogi támogatást nyújt a Társaság törvényes működésének biztosításához, illetve komplex jogi tanácsadási és szolgáltatási tevékenységet végez a Társaság szervezeti egységei részére közreműködik a társasági szintű utasítások, szabályzatok előkészítésében, véleményezésében a beszerz...

Jogtanácsos

Multi Alarm Zrt.

a Társaság működésének jogi támogatása (pl. szerződések és megállapodások készítése/véleményezése) közbeszerzési tevékenységek teljes körű menedzselése, ügyfél panaszok és kártérítési igények kivizsgálása, kapcsolattartás külső partnerekkel, hatóságokkal egyéb szervekkel, munkaj....

Jogász/jogtanácsos

BM OKF GEK

Az Igazgatóság jogi feladataiban történő proaktív közreműködés, a rábízott ügyek önálló ügyintézése, elsősorban általános és gazdasági jogi területen, Az Igazgatóság tevékenységét érintő, elsődlegesen közbeszerzési, polgári jogi és vagyonjogi szerződések előkészítése, egyeztetése...

Jogi előadó / jogtanácsos

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

jogi tanácsadás (telefonon, írásban, személyes ügyfélfogadáson) ügyfelek peren kívüli jogi képviselete FMH-, per és VH eljárások kezdeményezése, jogi képviselet ellátása

Jogtanácsos

CML CONSTRUCTION SERVICES ZRT

szerződések, peres beadványok és egyéb okiratok véleményezése és előkészítése jogszabálykutatás jogi tanácsadás és tájékoztatás adása operatív egységek jogi képviselete és támogatása peres képviselet közbeszerzési eljárások támogatása

122db hirdetés: Jogtanácsos , Jogtanácsos , Jogtanácsos , Jogi előadó/jogtanácsos , Jogtanácsos/Jogi előadó , Jogtanácsos , Jogtanácsos Jogi előadó , Jogtanácsos , Jogtanácsos , Jogtanácsos , álláshirdetés.

Az oldalon megjelenített adatok tájékoztató jellegűek. Ezen tartalmakért az joble.hu üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.