Pl: informatikus Budapest | bolti eladó Veszprém megye

Alkalmazásüzemeltető (Közlekedéshatósági rendszerek)

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

a meghatározott közlekedéshatósági informatikai rendszerek és kapcsolódó alkalmazások üzemeltetése, működésének felügyelete, monitorozása, az alkalmazások verzióváltásainak, migrációinak, tesztelésének megtervezése, elvégzése nyomon kísérése és koordinálása, részvétel a hibaelhár...

Hatósági Referens (jogi)

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG

javaslatokat tesz az éves ellenőrzési terv elkészítésében foglaltakra, jogalkalmazási tapasztalatok alapján jogszabály módosítási javaslatokat dolgoz ki; az ellenőrzési tervben megjelölt szerződések, illetve a főosztály vonatkozásában elrendelt vagy kiszignált ügyek tekintetében...

Adóhatósági ügyintéző

BUDAPEST FÕVÁROS X. KERÜLET KÕBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Helyi adók (építmény- és telekadó, idegenforgalmi adó) kivetésével, beszedésével, végrehajtásával kapcsolatos eljárások lefolytatása. Adóellenőrzési feladatok ellátása. Nyilvántartási, adatszolgáltatási, valamint egyéb adóigazgatási feladatok elvégzése. Illetmény: A közszolgála...

Belső hatósági kapcsolattartó

Adevinta Classified Media Hungary Kft.

Hatósági megkeresésekre adatok összegyűjtése saját rendszerekből, adott esetben a társosztályokat bevonva Vonatkozó válaszok összeállítása, kiküldése Kapcsolattartás a megkereséseket küldő hatóságokkal Feladatoptimalizálással kapcsolatos fejlesztési ötletek összeszedése Kapcsolód...

Hatósági ügyintéző

Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal

A Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya Fogyasztóvédelmi Vizsgálatok Osztályának tevékenységéhez kapcsolódóan: a villamosenergia-piacot, földgázpiacot, víziközmű-szolgáltatást érintően a kérelemre és hivatalból induló fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatok tel...

Fenntarthatósági tanácsadó

DENKSTATT HUNGARY Kft.

Csapatunkban különféle fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok várnak: üvegházhatású gázkibocsátás számítása, kibocsátáscsökkentési programok; környezetvédelmi, fenntarthatósági mutatók meghatározása; fentarthatósági jelentések készítése; nemzetközi jogi szabályozások, szakmai s...

Hatósági/szakmai koordinátor

Medicover Egészségközpont Zrt.

Hatósági Szervekkel való aktív kapcsolattartás, Orvos/egyéb egészségügyi személyzet szerződéseinek készítése (személyes közreműködő, szabadfoglalkozású), Orvos/egyéb egészségügyi személyzet személyi anyagainak naprakészen tartása, Az orvosok bejelentési kötelezettségeivel kapcsol...

Fenntarthatósági szakértő

OTP Bank Nyrt.

Vállalati fenntarthatósági stratégia által kijelölt támogatások, szponzorációk menedzselése Cégen/Cégcsoporton belüli fenntarthatósági témák koordinálása, aktív szakterületi együttműködés Hatékony és széles körű belső kommunikáció CSR tevékenység, szemlélet tudatosítása, beágyazá...

Építésügyi, vagy építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző

Somogy Megyei Kormányhivatal

Építésügyi, építésfelügyeleti hatósági és jogi munkatárs feladatkör. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása, építésügyi engedélyezés, kivitelezések ellenőrzése. Jogi munkatárs esetében az előzőekben....

Piackutatási és fenntarthatósági munkatárs

LIDL Magyarország Bt.

adatösszegzés döntéselőkészítő anyagokhoz támogatás a piaci trendek és KPI-mutatók kimutatásának elkészítésében és elemzésében havi és ad/hoc kimutatások elkészítése piackutatási folyamatok, Category Management támogatása kvantitatív és kvalitatív piackutatási projektek megszerv....

Junior fenntarthatósági tanácsadó

DVM Group

épületek és bérlemények környezettudatos minősítésében való közreműködés fenntarthatósági vizsgálatok készítése tervek ellenőrzése az előírásoknak megfelelően szakértői megbeszélések előkészítése és lefolytatása a minősítéshez szükséges igazolások összegyűjtése és ellenőrzése dok...

Hatósági Engedélyezési Projekt Menedzser

Adecco Kft.

Felkészíti és végig viszi az engedélyeztetési folyamatokat a kivitelezéssel, építkezéssekkel kapcsolatban A teljes hatósági eljárási folyamatot koordinálja, előkészíteni a használatbavételi engedélyhez szükséges követelmény listát Az adatok megfelelésének előkészítése és ellenőrz...

Hatósági ügyintéző

Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal

Környezetvédelmi, közlekedési, vízügyi, kommunális igazgatási hatósági és önkormányzati feladatokban, eljárásokban részt vesz. Természetvédelmi igazgatási ügyekben döntés-előkészítő, végrehajtó, ellenőrző munkát végez. Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság üléseit elők...

Vízügyi hatósági ügyintéző

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

kérelmek, tervek elbírálása helyszíni szemlék lefolytatása nyilvántartások kezelése kapcsolattartás ügyfelekkel, társhatóságokkal hatósági ügyintézés

Átláthatósági / Adatkezelési referens

Fõpolgármesteri Hivatal

Ellátja a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok az Infotv. 26. § (1) bekezdésében előírt megismerhetővé tételével kapcsolatos feladatokat. Felülvizsgálja az Általános közzétételi lista tekintetében az adatfelelősök által szolgáltatott adatokat az E-Infoszab rendszerb...

Hídügyi hatósági referens

Budapest Fõváros Kormányhivatala

Az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok. Az egyéb országos és helyi közutak, valamint a közforgalom elől el nem zárt...

Gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági referens

Budapest Fõváros Kormányhivatala

Örökbefogadás ügyekben I. fokú ügyek lefolytatása, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar és nem magyar állampolgárok I. fokú gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági ügyeinek ellátása, eljárások lefolytatása, II. fokú hatósági jogkör gyakorlása a települési önkormányzat jegy...

Hatósági adatszolgáltatási szakértő

NKM Energia Zrt.

Engedélyes tevékenységek szabályozó által előírt adatszolgáltatásainak és statisztikai adatszolgáltatásainak határidőre történő teljesítése, Hivatali adat-ellenőrzések koordinálása, adatmagyarázatok előállítása, adatjavítások elvégzése, KSH adatszolgáltatások koordinációja, határ...

Fenntarthatósági szakértő

BorsodChem Zrt

Részvétel vállalati fenntarthatósági jelentés összeállításában, a folyamat koordinálása Részvétel fenntartható fejlődéssel kapcsolatos projektekben, illetve azok irányítása Vállalatunk képviselete szakmai szövetségekben Részvétel környezeti, társadalmi és üzleti jelentések összeá...

Hatósági Referens (jogi)

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG

A Szerződés-ellenőrzési Főosztály munkájának segítéseÁlláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök: Javaslatokat tesz az éves ellenőrzési terv elkészítésében foglaltakra, jogalkalmazási tapasztalatok alapján jogszabály módosítási javaslatokat dolgoz ki; az ellenőrzési tervben megj...

Reliability (megbízhatósági) mérnök

CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt. (Ceva Sante Animale)

Felelős a gépek és berendezések megbízható üzemeltetéséért. A felmerült műszaki problémák elemzését végzi, és megvizsgálja az adott helyzethez szükséges karbantartási és fejlesztési lehetőségeket, figyelembe véve a költségeket és a berendezések üzemidejének / leállásának, javítás...

Környezetvédelmi hatósági ügyintéző munkatárs

Budapest Fõv.XXI.k.Csepeli.Pohi.

A jegyző hatáskörébe utalt I. fokú hatósági ügyekben eljáró, továbbá más hatóság eljárásában szakhatóságként közreműködő környezetvédelmi csoport ügyintézői feladatainak ellátása: állatvédelemmel helyi környezet- és természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, helyi vízgazdálkodá...

Hatósági állatorvos

Somogy Megyei Kormányhivatal

Állategészségügyi, járványügyi, állatvédelmi és élelmiszer higiéniai jogszabályokban, egyéb utasításokban foglalt ellenőrzési, felügyeleti és adminisztrációs feladatok ellátása.

Hatósági kapcsolattartó / Szakmai titkár

MÁV-HÉV Zrt.

kapcsolattartás a vasúti és útügyi hatóságokkal kapcsolattartás és egyeztetés a szakterületekkel a szükséges adatok begyűjtése és rendszerezése a szakterületektől a jogszabályokban előírt határidőre és tartalommal az adatszolgáltatások biztosítása a hatóságok felé a hatóságok fel...

Hatósági állatorvos

Somogy Megyei Kormányhivatal

Állategészségügyi, járványügyi, állatvédelmi és élelmiszer higiéniai jogszabályokban, egyéb utasításokban foglalt ellenőrzési, felügyeleti és adminisztrációs feladatok ellátása.

50db hirdetés: Alkalmazásüzemeltető (Közlekedéshatósági rendszerek) , Hatósági Referens (jogi) , Adóhatósági ügyintéző , Belső hatósági kapcsolattartó , Hatósági ügyintéző , Hatósági adatszolgáltatási ügyintéző , álláshirdetés.

Az oldalon megjelenített adatok tájékoztató jellegűek. Ezen tartalmakért az joble.hu üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.